#2 #4 #7

WITAJ W PRZEDSZKOLU!

WYCHOWUJEMY DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH

,,Wychowawca to ktoś, kto kocha i wymaga. Wymagania bez miłości to okrucieństwo, a miłość bez wymagań to naiwność”.

,,Pewien człowiek napisał, że rozwój człowieka to najbardziej fascynujące zjawisko we wszechświecie”.

,,Ewangelia to najwspanialszy podręcznik pedagogiczny, który uczy życia w miłości i prawdzie, czyli w prawdziwej miłości”.

,,Aby kogoś widzieć, wystarczą oczy.   Aby kogoś rozumieć, trzeba kochać. Aby kogoś wychowywać, trzeba przyprowadzać go do Boga”.

UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE

DRODZY RODZICE!

Prosimy o pomoc w przygotowaniu nowego budynku przedszkolnego.Wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy
w najbliższą sobotę 23 września od godz. 9.00 Będziemy pracować cały dzień więc każdy może wybrać sobie godzinę na którą przyjdzie i ile może poświęcić czasu. Prosimy w miarę możliwości o zabranie ze sobą sprzętu do sprzątania czy narzędzi potrzebnych do majsterkowania.

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISEM DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW
od 11 września do 29 września
/wniosek umieszczony w dziale rekrutacja/adapatacja/

 

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLNA- Upoważnienie odbioru dziecka z przedszkola

REKRUTACJA/ADAPTACJA

Nasze Publiczne Katolickie Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę. Zapatrzeni w ideał Najświętszej Rodziny z Nazaretu wraz z rodzicami tworzymy atmosferę DOMU,w którym panuje pokój, miłość, zaufanie. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola , wspólna wymiana doświadczeń, bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.

WARTO PRZECZYTAĆ:

O zmniejszaniu stresu adaptacyjnego  u dzieci

Bez płaczu do przedszkola?

 

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:

Karta zgłoszenia dziecka /wniosek/ w pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata w pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie w pdf

 

WYDARZENIA

BIEŻĄCE INFORMACJE Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

KALENDARIUM

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

 • WRZESIEŃ
 • 4.09 Rozpoczęcie Roku Przedszkolnego
 • 7.09 Warsztaty w Muzeum Miasta Gdynia – gr. Żeglarze
 • 9.09 Spotkanie integracyjne w Tipi Garden- gr. Odkrywców
 • 17.09 Msza święta- liturgia rodzice z gr. Żeglarzy
 • 15- 16.09 ,,Nie ma śmieci”- ogólnopolska akcja sprzątania świata- grupy starsze 
 • 18.09 Zebrania z rodzicami  
 • 20.09 Dzień Przedszkolaka
 • 22.09 Pożegnanie lata- zabawy we wszystkich grupach
 • 25.09 Zebranie Rady Rodziców 
 • 23.09 Spotkanie integracyjne w Osadzie Sławutowo – Niezapominajki
 • PAŹDZIERNIK
 • ,,Róże dla Matki Bożej” – modlitwa różańcowa z Rodzicami 
 • 2.10 Nabożeństwo do Anioła Stróża
 • 13.10 Dzień Edukacji Narodowej 
 • 15. 10 Msza święta przedszkolna – liturgia rodzice z gr. Żeglarzy
 • 31.10 Bal Wszystkich Świętych w przedszkolu
 • LISTOPAD
 • Pasowanie na przedszkolaka- grupy młodsze 
 • 2.11 Modlitwa za zmarłych
 • 10.11 Dzień Patriotyczny
 • 11.11 Parada Niepodległości 
 • 16.11 Imieniny ks. Prałata 
 • 19.11 Msza święta- liturgia rodzice z gr. Niezapominajki
 • 21.11 Dzień z Franciszką Siedliską
 • 24.11 Święto Pluszowego Misia 
 • Zebranie z Rodzicami- gr. najstarsze 
 • GRUDZIEŃ
 • 6.12 Spotkanie ze św. Mikołajem 
 • 17.12 Msza święta- liturgia rodzice z gr. Słoneczek 
 • 22.12 Spotkanie opłatkowe w przedszkolu 

GALERIE PRZEDSZKOLA I GRUP

POZNAJ OBECNE GRUPY PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkole przy Parafii NMP w Gdyni prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska powstało w 1991 r. Jest to przedszkole katolickie, instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Wspiera ona wychowanie rodzinne, której nadrzędnym celem jest harmonijny rozwój dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci. Miejsce lokalizacyjne jest bardzo korzystne, gdyż przedszkole znajduje się w centrum miasta. Uzupełnieniem bazy lokalowej jest plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem. Zajęcia odbywają się w sali i na placu zabaw. O wyborze miejsca decydują cele wychowawczo-dydaktyczne, treści oraz warunki atmosferyczne. Właściwie urządzone przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju, a nauczycielom ułatwia osiąganie zamierzonych celów wychowawczo-dydaktycznych.

Grupa Stokrotek

 

Grupa Delfinków

Grupa Muszelek

Jesteśmy grupą 25 Słoneczek, uśmiechniętą i wesołą każdego dnia. Lubimy śpiewać, tańczyć i chętnie uczymy się nowych rzeczy. Nie możemy doczekać się kolejnego dnia w przedszkolu, bo świetnie się tu bawimy! Na czele naszej grupy stoją siostra Barbara i pani Zosia, które nigdy nie pozwalają nam się nudzić.

W tym roku nasza grupa zmieniła nazwę i już nie jesteśmy małymi „Pszczółkami”, tylko dzielnymi „Żeglarzami”. Mamy już 5 lat i „jak by nie było” należymy do grupy starszaków. W tym roku dołączyło do nas sześcioro nowych dzieci. Choć wiele już umiemy, to jesteśmy otwarci na poznawanie otaczającego świata oraz tego, co jest związane z żeglugą i  naszym regionem. W związku z tym, pragniemy odwiedzić wiele ciekawych miejsc z nimi związanych. Lubimy prace plastyczne, którymi ozdabiamy przedszkolne korytarze. Naszymi dziełami równie chętnie obdarowujemy bliskich. Stanowimy jedną załogę w której każdy jest potrzebny i ma do wykonania ważne zadania, dzięki którym nasz „żaglowiec” może bezpiecznie dopłynąć do portu.

Grupa Odkrywców liczy 26 dzieci, do której uczęszczają 5 i 6 latki. Grupę prowadzą: s. Benedetta Motylak oraz p. Justyna Jaśkiewicz. Podczas pracy odkrywamy  świat poprzez działanie, obserwację, poszukiwanie i analizowanie oraz samodzielne lub z niewielką pomocą pań dochodzenie do rozwiązywania różnych problemów, których codziennie jest dużo. Poza pracą dużo czasu spędzamy na dowolnej zabawie w sali i w ogrodzie przedszkolnym wykorzystując sprzęt do rozwijania sprawności fizycznej i rozładowania nagromadzonej energii. Czas w przedszkolu spędzamy wesoło na zabawie  i nauce.

Do grupy Niezapominajek należy 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców. Większość z nas urodziła się w 2011 roku, jest jednak troje dzieci o rok młodszych. Opiekują się nami dwie nauczycielki: s. Emiliana Kasprzak oraz p. Dorota Dobrzyńska.
Bardzo lubimy śpiewać i tańczyć, czego szybko się uczymy oraz wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne. Jesteśmy starszakami, dlatego coraz bardziej podobają nam się zabawy konstrukcyjne oraz przygotowywanie przedstawień pacynkowych dla kolegów z grupy.
W ciągu roku realizujemy takie projekty jak: Rodzinna modlitwa różańcowa, Rodzice czytają dzieciom, Modlitwa adwentowa, „Czytam sam”.

Kontaktować się z nami można za pomocą adresu e-mail: biedronki.nmp@gmail.com

AKTYWNOŚCI PRZEDSZKOLAKA

ZAJĘCIA I ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW

Wiek przedszkolny nazywany jest wiekiem zabawy. Spełnia ona w tym okresie różnorodne funkcje i zadania. Dobra zabawa jest dziecku potrzebna podobnie jak jedzenie, sen czy ubranie. Zabawa jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka.  Dlatego w naszym przedszkolu zwracamy uwagę na to, aby dziecko miało czas, aby się pobawić!

Zabawa jest nieodłącznym punktem w ramowym rozkładzie dnia naszego przedszkola. Posiadamy duże, przestrzenne sale wyposażone w odpowiednie do wieku dziecka zabawki, kąciki tematyczne oraz plac zabaw wyposażony w kolorowy, ciekawy sprzęt terenowy. W naszym przedszkolu zabawa jest najbardziej naturalną i skuteczną metodą nauczania i uczenia się.

Zajęcia dydaktyczne programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie. Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

Nauczyciele informują rodziców o realizowanych tematach kompleksowych jednocześnie współpracując ze sobą podczas ich realizacji. Współpraca z rodzicami jest cechą charakterystyczną naszego przedszkola

 

Zajęcia umuzykalniające- rytmika prowadzone są w naszym przedszkolu przez p. Małgorzatę Woźniak i odbywają się 2 razy w tygodniu dla starszych dzieci i raz w tygodniu dla dzieci młodszych. Czas trwania to 30 min. /jedno zajęcie/ we wszystkich grupach wiekowych.

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.

 

Zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne odbywają się w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych i prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Dodatkowo odbywają się zajęcia sportowe dla grup najstarszych  5 i 6 latków. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu w zależności od pogody i prowadzone są przez p. Natalie Ejankowską –  nauczyciela grupy Muszelek.

Zajęcia gimnastyczne to nauka połączona z zabawą. Zgodnie z przysłowiem „W zdrowym ciele zdrowy duch” już od najmłodszych lat należy w dzieciach zaszczepiać miłość do sportu, do ruchu w różnych formach, by mogły się dobrze rozwijać we wszystkich sferach życia.

 

Zajęcia z j. angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu dla dzieci 5 i 6-letnich oraz 1 raz w tygodniu dla dzieci młodszych i prowadzone są przez p. mgr Macieja Gdyrę. Sposób prowadzenia zajęć jest niekonwencjonalny, bez korzystania z kart pracy, podręczników i siedzenia przy stoliku.

Podstawą nauczania j. angielskiego w naszym przedszkolu jest RYTM, MUZYKA, RUCH!!!
Zapraszamy do zapoznania się z metodami nauczania oraz tekstami piosenek i zabaw w j. angielskim na kanale YOUTUBE

 

Gabinet logopedyczny

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez p. Tacjanę Józefko.

 

REKOMENDACJE

CO RODZICE MÓWIĄ O NAS?

KADRA PEDAGOGICZNA

JESTEŚMY TUTAJ ABY POMÓC TOBIE I TWOJEMU DZIECKU W WYCHOWANIU

Pracownicy przedszkola to osoby które przede wszystkim swoim życiem świadczą o wartościach chrześcijańskich. To osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  świadome misji, którą pełnią w przedszkolu, służąc dziecku i jego rodzinie.

KONTAKT

ZAPISZ SIĘ ABY OTRZYMYWAĆ BIEŻĄCE INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA LUB WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

Girl

PRZEDSZKOLE PRZY PARAFII NMP
81-372 Gdynia
ul. Armii Krajowej 26
tel.(58) 660 64 64

sekretariat: tel. (58)690 471 187 fax. (58) 661 94 46
informacje odnośnie opłat: pnmpgdynia1@wp.pl
mail: sekretariat@pnmp-gdynia.pl
lub
mail: przedszkole@pnmp-gdynia.pl

NUMER KONTA PRZEDSZKOLNEGO:

Bank PKO/Gdynia nr: 94 1440 1026 0000 0000 0039 9329

Girl

NASZA MISJA

POMAGAMY TOBIE WYCHOWAĆ DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH
Nasze Katolickie Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę. Zapatrzeni w ideał Najświętszej Rodziny z Nazaretu wraz z rodzicami tworzymy atmosferę DOMU,w którym panuje pokój, miłość, zaufanie. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola , wspólna wymiana doświadczeń, bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.
Praca w naszym przedszkolu ukierunkowana jest na:
-wychowanie w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem;
-współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju;
-towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie;
-pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, pamiętającego, że najwyższą wartością jest BÓG.

RADA RODZICÓW 2017/2018

REPREZENTACJA RODZICÓW DZIECI... DLA DZIECI

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW

PONIEDZIAŁEK 25 WRZEŚNIA godz. 17.00

SIOSTRY NAZARETANKI

PRZEDSZKOLE JEST PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NAZARETANEK

03-herb-csfn,,Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia, podejmujemy wysiłki,
by ubogacać świat duchem Nazaretu.” 

Konstytucje Nazaretanek

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.  Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku w Rzymie. Założyła je Polka – bł. Franciszka Siedliska.Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej – NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu – NAZARET.
NAZARET to:
-poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia,
-prostota, otwartość  i gościnność,
-zjednoczenie z Bogiem, wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów,
-umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach,
-codzienna modlitwa i troska o rodziny.

Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu  jest męczeńska śmierć sióstr  z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane w Rzymie przez Jana Pawła II 5 marca 2000 roku . Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej ocalałej z tej świętej wspólnoty siostry – Sługi Bożej  s. Małgorzaty Banaś.

Naszą misję realizujemy na 4 kontynentach, w 12 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael), w 168 wspólnotach. W Polsce jest nas 840. Mieszkamy w 80 wspólnotach podzielonych administracyjnie na dwie prowincje:  krakowską i warszawską.