#2 #4 #7

WITAJ W PRZEDSZKOLU!

WYCHOWUJEMY DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH

,,Wychowawca to ktoś, kto kocha i wymaga. Wymagania bez miłości to okrucieństwo, a miłość bez wymagań to naiwność”.

,,Pewien człowiek napisał, że rozwój człowieka to najbardziej fascynujące zjawisko we wszechświecie”.

,,Ewangelia to najwspanialszy podręcznik pedagogiczny, który uczy życia w miłości i prawdzie, czyli w prawdziwej miłości”.

,,Aby kogoś widzieć, wystarczą oczy.   Aby kogoś rozumieć, trzeba kochać. Aby kogoś wychowywać, trzeba przyprowadzać go do Boga”.

REKRUTACJA

Nasze Publiczne Katolickie Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę. Zapatrzeni w ideał Najświętszej Rodziny z Nazaretu wraz z rodzicami tworzymy atmosferę DOMU,w którym panuje pokój, miłość, zaufanie. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola , wspólna wymiana doświadczeń, bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:

Karta zgłoszenia dziecka /wniosek/ w pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata w pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie w pdf

 

WYDARZENIA

BIEŻĄCE INFORMACJE Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

KALENDARIUM

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

 • MAJ
 • 4.05 Dzień Strażaka- gr. Stokrotki
 • 9.05 Warsztaty ,,Zrób własne mydełko”- gr. Stokrotki
 • 10.05 Warsztaty z cyklu ,,Szkoła dla Rodziców
 • 10.05- Wyjście na spektakl ,,Pinokio” – gr. Muszelki
 • 10.05 Dzień Mamy i Taty – gr. Odkrywcy
 • 11.05 Dzień Mamy i Taty – gr. Biedronki
 • 12.05 Teatrzyk w przedszkolu ,,Nowe przygody Smoka Wawelskiego”
 • 12.05 Dzień Mamy i Taty – gr. Muszelki
 • 15.05 Dzień Mamy i Taty- gr. Stokrotki
 • 16.05 Dzień Mamy i Taty – gr. Pszczółki
 • 17.05 Zebranie Rady Rodziców
 • 17.05 Gr. Odkrywcy – wyjazd do Marszewa – spotkanie z leśnikiem
 • 17.05 Zwiedzanie Teatru Muzycznego- gr. Stokrotki
 • 18.05 Wyjście do Teatru Muzycznego – gr. Odkrywcy
 • 19.05 Wyjście do Teatru Muzycznego – gr.Pszczółki
 • 19.05 Wycieczka do ŁEBY – gr. Muszelki i Stokrotki
 • 23.05 Wyjście do Parku Naukowo-Technologicznego – Odkryj Gdynię z niemapą- gr. Muszelki, gr. Stokrotki
 • 26.05 ART2YOU -Audycja muzyczna dla dzieci ,,Morskie opowieści”
 • CZERWIEC
 • 1.06 Dzień Dziecka w Przedszkolu
 • 2.06 Pokaz strażacki dla przedszkolaków
 • 3.06 Festyn Rodzinny
 • 5.06 Przedstawienie Rodziców dla dzieci ,,Księżniczka na ziarnku grochu”- gr. Muszelki
 • 7.06 Wyjście do Multikina – Gra ekologiczna- gr. Muszelki
 • 7.06 Wyjazd do Hewelianum – Kleksografia – gr. Stokrotki
 • 8.06 Zebranie z Rodzicami  – gr. Odkrywcy
 • 14.06 Zebranie z Rodzicami  – gr. Pszczółki
 • 9.06 Pożegnanie starszaków przez grupy młodsze
 • 12.06 Msza Święta na zakończenie Roku Przedszkolnego oraz wręczenie dyplomów dzieciom idącym po wakacjach do klasy I
 • 16.06 Wyjście do Muzeum miasta Gdyni- gr. Pszczółki
 • LIPIEC
 • 3.07 – 31.07 Wakacyjnie w  Przedszkolu

GALERIE PRZEDSZKOLA I GRUP

POZNAJ OBECNE GRUPY PRZEDSZKOLAKÓW

Przedszkole przy Parafii NMP w Gdyni prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska powstało w 1991 r. Jest to przedszkole katolickie, instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od trzech lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Wspiera ona wychowanie rodzinne, której nadrzędnym celem jest harmonijny rozwój dziecka jako osoby – w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich dzieci. Miejsce lokalizacyjne jest bardzo korzystne, gdyż przedszkole znajduje się w centrum miasta. Uzupełnieniem bazy lokalowej jest plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem. Zajęcia odbywają się w sali i na placu zabaw. O wyborze miejsca decydują cele wychowawczo-dydaktyczne, treści oraz warunki atmosferyczne. Właściwie urządzone przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju, a nauczycielom ułatwia osiąganie zamierzonych celów wychowawczo-dydaktycznych.

Jesteśmy grupą Pszczółek i tak się złożył, iż mimo że już nie leżakujemy po obiedzie,  drugi rok jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu. Jednak nasza najmłodsza grupa zrobiła olbrzymie postępy zarówno w  samoobsłudze jak i w innych dziedzinach. Umiemy uważniej słuchać, potrafimy  pięknie chodzić w parach dlatego też w tym roku nasze wyjścia są coraz odleglejsze.  Planujemy zorganizować więcej wycieczek. Jesteśmy grupą rozśpiewaną lubiącą prezentować się przed publicznością, lubimy też oglądać naszych Rodziców którzy przedstawiają dla nas krótkie spektakle. Nie zawsze jesteśmy grzeczni ale bardzo nad tym pracujemy i mamy nadzieję, że zdążymy przed przyjściem Mikołaja nadrobić  braki w tej dziedzinie…

Do grupy Biedronek należy 25 dzieci w tym 17 dziewczynek i 8 chłopców. Prawie wszystkie Biedroneczki uczęszczają do naszego przedszkola już trzeci rok. W grupie pracują dwie nauczycielki: s. Emiliana Kasprzak oraz p. Dorota Dobrzyńska. Dzieci bardzo lubią śpiewać i tańczyć, czego bardzo szybko się uczą oraz wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne. W ciągu roku realizujemy takie projekty jak: Rodzinna modlitwa różańcowa, Rodzice czytają dzieciom, Modlitwa adwentowa. Nasza grupa jest odpowiedzialna za przygotowanie Eucharystii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Kontaktować się z nami można za pomocą adresu e-mail: biedronki.nmp@gmail.com

Grupa ODKRYWCY to 25 radosnych,  pełnych pomysłów i trochę szalonych dzieciaków, które z zapałem w przedszkolu  poznają świat odkrywając  piękno i tajemnicę Boga, który go stworzył.  Jest to grupa bardzo twórcza. Dzieci wraz rodzicami uczestniczą w tym roku w projekcie ,,Damy i rycerze”.  Zdobywając kolejne sprawności zbliżają się do wielkiego pasowania na rycerza i damę dworu. Odkrywcy świetnie czują się w przedszkolu, chętnie tu przychodzą bo to jest przecież ich drugi dom.

Grupa „Muszelki’ – jesteśmy jedną z najstarszych grup w przedszkolu. Większość z nas ma już 6 lat. Naszymi nauczycielkami są Siostra Lidia i Pani Adriana. Dzień w przedszkolu rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. Pamiętamy w niej o naszych bliskich i wszystkich ludziach potrzebujących pomocy. Dużo czasu poświęcamy na zabawę, podczas której się uczymy, bo w ten sposób chcemy dobrze przygotować się do szkoły. W naszej grupie zdobywamy również sprawności przedszkolaka. Chętnie uczestniczymy w zajęciach – malujemy, rysujemy, wycinamy, układamy puzzle. Codziennie słuchamy ciekawych legend, opowiadań i wierszy, realizując w ten sposób przedszkolny projekt „Polubić książkę”. Odwiedzamy wiele ciekawych miejsc i zapraszamy do przedszkola różnych gości. Przed nami jeszcze jeden projekt „Wesołe Muszelki – czyli rzecz o emocjach”, w którym będziemy uczyć się nazywać własne uczucia. Najbardziej lubimy zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i spacery nad morze…

Jesteśmy grupą Stokrotek, mamy po 6 lat.  Jest nas 11 dziewczynek i 12 chłopców. Jesteśmy już najstarszą grupą w przedszkolu i powoli przygotowujemy sie do szkoły. Bardzo lubimy się bawić , biegać, skakać, śpiewać, tańczyć.

AKTYWNOŚCI PRZEDSZKOLAKA

ZAJĘCIA I ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW

Wiek przedszkolny nazywany jest wiekiem zabawy. Spełnia ona w tym okresie różnorodne funkcje i zadania. Dobra zabawa jest dziecku potrzebna podobnie jak jedzenie, sen czy ubranie. Zabawa jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka.  Dlatego w naszym przedszkolu zwracamy uwagę na to, aby dziecko miało czas, aby się pobawić!

Zabawa jest nieodłącznym punktem w ramowym rozkładzie dnia naszego przedszkola. Posiadamy duże, przestrzenne sale wyposażone w odpowiednie do wieku dziecka zabawki, kąciki tematyczne oraz plac zabaw wyposażony w kolorowy, ciekawy sprzęt terenowy. W naszym przedszkolu zabawa jest najbardziej naturalną i skuteczną metodą nauczania i uczenia się.

Zajęcia dydaktyczne programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie. Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

Nauczyciele informują rodziców o realizowanych tematach kompleksowych jednocześnie współpracując ze sobą podczas ich realizacji. Współpraca z rodzicami jest cechą charakterystyczną naszego przedszkola

 

Zajęcia umuzykalniające- rytmika prowadzone są w naszym przedszkolu przez p. Małgorzatę Woźniak i odbywają się 2 razy w tygodni. Czas trwania to 30 min. /jedno zajęcie/ we wszystkich grupach wiekowych.

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.

 

Zajęcia ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne odbywają się w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych i prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. Dodatkowo odbywają się zajęcia sportowe dla grup najstarszych  5 i 6 latków. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu w zależności od pogody i prowadzone są przez p. mgr Magdalenę Skornóg – nauczyciela gimnastyki.

Zajęcia gimnastyczne to nauka połączona z zabawą. Zgodnie z przysłowiem „W zdrowym ciele zdrowy duch” już od najmłodszych lat należy w dzieciach zaszczepiać miłość do sportu, do ruchu w różnych formach, by mogły się dobrze rozwijać we wszystkich sferach życia.

 

Zajęcia z j. angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych i prowadzone są przez p. mgr Macieja Gdyrę. Sposób prowadzenia zajęć jest niekonwencjonalny, bez korzystania z kart pracy, podręczników i siedzenia przy stoliku.

Podstawą nauczania j. angielskiego w naszym przedszkolu jest RYTM, MUZYKA, RUCH!!!
Zapraszamy do zapoznania się z metodami nauczania oraz tekstami piosenek i zabaw w j. angielskim na kanale YOUTUBE

 

REKOMENDACJE

CO RODZICE MÓWIĄ O NAS?

KADRA PEDAGOGICZNA

JESTEŚMY TUTAJ ABY POMÓC TOBIE I TWOJEMU DZIECKU W WYCHOWANIU

Pracownicy przedszkola to osoby które przede wszystkim swoim życiem świadczą o wartościach chrześcijańskich. To osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  świadome misji, którą pełnią w przedszkolu, służąc dziecku i jego rodzinie.

KONTAKT

ZAPISZ SIĘ ABY OTRZYMYWAĆ BIEŻĄCE INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA LUB WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

Girl

PRZEDSZKOLE PRZY PARAFII NMP
81-372 Gdynia
ul. Armii Krajowej 26
tel.(58) 660 64 64

sekretariat: tel.(58) 660 64 64 fax. (58) 661 94 46
informacje odnośnie opłat: tel. (58)661 94 47
mail: przedszkole@pnmp-gdynia.pl

NUMER KONTA PRZEDSZKOLNEGO:

Bank PKO/Gdynia nr: 94 1440 1026 0000 0000 0039 9329

Girl

NASZA MISJA

POMAGAMY TOBIE WYCHOWAĆ DZIECI W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH
Nasze Katolickie Przedszkole służy dziecku i jego rodzinie, uczy życia opartego na fundamencie wiary, wprowadza w świat kultury i wartości chrześcijańskich. Przyjmując dziecko do naszego Przedszkola przyjmujemy całą jego rodzinę. Zapatrzeni w ideał Najświętszej Rodziny z Nazaretu wraz z rodzicami tworzymy atmosferę DOMU,w którym panuje pokój, miłość, zaufanie. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola , wspólna wymiana doświadczeń, bogactwo form współpracy, służy dobru dziecka i jego rodziny.
Praca w naszym przedszkolu ukierunkowana jest na:
-wychowanie w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem;
-współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym, harmonijnym rozwoju;
-towarzyszenie dziecku w drodze życia i wspomaganie go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie;
-pomoc dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, pamiętającego, że najwyższą wartością jest BÓG.

RADA RODZICÓW 2016/2017

REPREZENTACJA RODZICÓW DZIECI... DLA DZIECI

RADA RODZICÓW to organ przedszkola, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci z przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze  w celu wspierania działalności przedszkola.

TERMINY SPOTKAŃ RR: 11 stycznia ; 27 kwietnia; 17 maja 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

SIOSTRY NAZARETANKI

PRZEDSZKOLE JEST PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NAZARETANEK

03-herb-csfn,,Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia, podejmujemy wysiłki,
by ubogacać świat duchem Nazaretu.” 

Konstytucje Nazaretanek

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.  Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku w Rzymie. Założyła je Polka – bł. Franciszka Siedliska.Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej – NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu – NAZARET.
NAZARET to:
-poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia,
-prostota, otwartość  i gościnność,
-zjednoczenie z Bogiem, wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów,
-umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach,
-codzienna modlitwa i troska o rodziny.

Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu  jest męczeńska śmierć sióstr  z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane w Rzymie przez Jana Pawła II 5 marca 2000 roku . Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej ocalałej z tej świętej wspólnoty siostry – Sługi Bożej  s. Małgorzaty Banaś.

Naszą misję realizujemy na 4 kontynentach, w 12 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael), w 168 wspólnotach. W Polsce jest nas 840. Mieszkamy w 80 wspólnotach podzielonych administracyjnie na dwie prowincje:  krakowską i warszawską.