Polityka Prywatności Strony

Polityka prywatności:

Publiczne Przedszkole im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP z siedzibą ul . Armii Krajowej 26

81-372 w Gdyni, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników

odwiedzających nasz serwis internetowy www.pnmp-gdynia.pl . Zależy nam, aby każdy

odwiedzający dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy.

1. Korzystając z serwisu internetowego Przedszkole przy Parafii NMP akceptujesz

zasady Polityki Prywatności.

2. Gromadzone dane pozyskujemy podczas korzystania z serwisu przez użytkowników –

wśród nich mogą być:

Informacje w dzienniku serwera – nasz serwer automatycznie zapisuje takie dane, jak:

żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia

(np. model sprzętu) , typ przeglądarki internetowej, język przeglądarki, typ systemu

operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Adres IP – każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny

numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego

dany użytkownik łączy się z siecią.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis

internetowy, który odwiedza internauta, do jego urządzenia (komputer, smartfon itp.).

3. Używamy ciasteczek, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu

internetowego – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio

wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; a

także, aby tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

4. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików

cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak internauci mogą

samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym je blokować. Wystarczy wybrać w

przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą

nie działać poprawnie.

5. Przestrzegamy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

osobowych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole im. Świętej Rodziny

przy Parafii NMP z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 26 81-372 w Gdyni . Z

administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan

skontaktować poprzez email rodo.csfn@gmail.com . Z inspektorem ochrony danych

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

8. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców.

Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies,

jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o

zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich edycji. Na jego

życzenie przestajemy też gromadzić i przetwarzać te dane lub usuwamy je.

10. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych

powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy

niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwis internetowy przed

nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody

gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia

zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą

mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce

Prywatności.

11. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisie internetowym linki do

innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych

witrynach. Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z

obowiązującymi tam zasadami.

12. Jeśli zmienią się zasady Polityki Prywatności obowiązującej w serwisie internetowym

niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie.